Så här börjar det på Birdlife Sveriges hemsida:

”Vinterfåglar Inpå Knuten (VIK) är en av våra mest populära aktiviteter, kanske för att det är enkelt och roligt att delta. I slutet av januari räknas fåglar vid fågelmatningar över hela landet. De senaste åren har runt 20 000 rapporter kommit in – men vi vill ha ännu fler rapporter!  Du kan välja att räkna dina matgäster när som helst under perioden 29 januari till den 1 februari 2021, och du rapporterar det högsta antalet du ser samtidigt av samma art.