POLICY

Handlingsplan mot droger, alkohol och doping för Ljungby fågelklubb

Ljungby fågelklubb är en ideell förening som har till ändamål att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan samt att verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelfaunan och fågelmiljön.

Vi vill verka för ett sunt levnadssätt och ett naturligt umgänge ute i naturen.

Alkohol och droger hör inte hemma i den typ av verksamhet som vi bedriver.

På våra aktiviteter, som träffar och exkursioner, ska vi verka för att alkohol och droger inte förekommer.

Klubben ska inte servera alkohol vid möten och sammankomster.

I vår verksamhet kan inte doping påverka prestation eller resultat. Allmänt tar vi starkt avstånd till all form av doping.

Denna handlingsplan har beslutats på styrelsemöte 2019-08-15