Jakt på trana i Össlöv

Publicerad

Den 3 april tog Länsstyrelsen i Kronobergs län ett beslut att högst 20 tranor för fällas (skjutas) på fastigheterna Össlöv 3:14, 3:50 och Trotteslöv 2:12. Den period som gäller är från 2 april till den 31 oktober i år.

Tillståndet är omgärdat av 16 punkter vilka de viktigaste kanske är att jakten endast får ske på oskördad gröda och då skada föreligger, endast tranor som uppträder i flock om mer än 5 individer får trana fällas, maximalt två tranor per tillfälle får skjutas och senast den 30 nov skall rapportering ske till Länsstyrelsen.

Så får du se jakt på trana i Össlöv/Trotteslöv så finns antagligen ett tillstånd för jakten.

Onsdagsvandring 2020-04-01

Publicerad

Vi blev inte över 50 personer i dessa Corona tider men väl 17 sugna skådare. Vi vandrade ner mot Villagatan och Ljungsätersbron som nu åter är öppen efter översvämningen. Vid Villagatan kunde alla studera ett par turkduvor som visade upp sig fint i en trädgård. Ytterligare 2 turkduvor satt i träden runt om.

Turkduva foto: Hans-Gösta Pettersson

I Lagaån som nu åter börjar likna sig själv höll flera skrattmåsar till bland gräsänderna. Den långstannande bläsandshanen visade sig fint. Helt plötsligt kommer en kungsfiskare och flyger förbi. Tyvärr hinner inte alla se den. Vi letade i kanten av ån under resten av promenaden utan att återfinna den. Kungsfiskaren är svår, som en liten ädelstensfärgad projektil. Även två större hackspettar sågs vid bron. Nedanför Elverket sågs en forsärla, den första för året för de flesta. I träden runt ån spelade ringduvor och flera bofinkar. Flera talgoxar, blåmesar , kajor, kråkor, skator och starar antecknades. Nötväckan lät höra sig flitigt.

Skrattmås foto: Conny Christensen

Ovanför Elverket fanns än mer skrattmåsar och några fiskmåsar. Koltrast och björktrast hittades och någon enstaka pilfink. Vid Replösa flög tyvärr gransångaren över till fel sida ån. Stefan lyckades dock höra den sjunga några gånger men när vi anlände till Koloniområdet var den tyst. Rödhaken sjöng och över Järnvägsbron flög en röd glada. Storskarvarna har hittat ett nytt träd ute i ån, två stycken torkade vingarna mellan Järnvägsbron och Ågårdsbron. En kniphona kunde studeras fint från Järnvägsbron. Vid Koloniområdet hittades en smygande gärdsmyg. Då och då flög tamduvor förbi, det är samma art som stadsduvor.

Sammanlagt hittade vi 27 fågelarter på denna fina vandring.

Krister Wahlström

VÅRENS AKTIVITETER

Publicerad

Vi har väl alla på något sätt påverkats av coronaviruset. Och pandemin blir bara värre. Ingen vet när den tar slut.

Vi har därför beslutat att alla exkursioner under våren ställs in. De innehåller t.ex. samåkning i bilar och minibuss som vi normalt ser fram emot.

Det gäller 2/4, 18/4, 9/5 0ch 21/5.

Vad gäller ”förstaonsdagenimånadenpromenaderna” fortsätter de som vanligt. Här är vi ute i friska luften och kan hålla lämpliga avstånd. Så välkommen nu på onsdag 1 april om du känner att det passar dig.

Annars är fågelskådning och skogspromenader bara att rekommendera. Gå ut i naturen och möt våren.

Sköt om er

Rolf

Nästa aktivitet

Publicerad

EXKURSIONEN ÄR INSTÄLLD.FÖR DÅLIGT VÄDER.

Utesäsongen börjar med Uggleexkursion nu på torsdag 12 mars. Samling kl 18.00 vid klubblokalen.

Ansvarig: Roger

Onsdagsvandring 2020-03-04

Publicerad

Ett stilla regn faller, termometern visar på någon liten plusgrad. Det spelar ingen roll, 11 tappra skådare ställer upp på Salutorget för en trevlig (tänkte skriva skön) morgonvandring.

Vi ger oss iväg ner mot Industribron (Ljungsätersbron är avstängd). Längs vägen hinner vi titta på några pilfinkar, ringduvor och en snabbt förbiflygande turkduva nära Olofsgatan. Vattnet håller på att sjunka undan i Lagaån men det är fortfarande väldigt högt. 1 par knipor dyker efter föda vid Industribron.

Pilfink foto: Ulf Ekström

När vi anländer till Ljungsätersbron letar vi efter bläsanden. Det tar ett tag innan vi hittar den, den är längre upp mot Elverket. Det har blivit en vacker hane nu efter vinterns ruggning. Flera gånger låter den höra sin speciella vissling. Anden riktigt gapar med näbben vid varje vissling. En gärdsmyg passerar längs åkanten. Att våren är på väg märks ändå, en gråtrut passerar mot norr. Talgoxarna sjunger men annars är fågelsången mager.

Storskarv foto: Ulf Ekström

Nu har åns vatten sjunkit under Elverkets fönster. Vid Tomtebobron (Bananbron) sitter som vanligt en storskarv och torkar vingarna. Kompisen ligger och dyker inte långt därifrån. Fler knipor ses, hanarna lyser kritvita mot åns mörka vatten. Vid Replösa håller några entitor på och födosöker tillsammans med flera grönsiskor. Grönsiskor ses på flera ställen, de gillar klibbalarna längs ån. En ensam storskrakshane fiskar. En rödhake sjunger, kanske dagens bästa vårtecken.

Bläsgäss och en sädgås foto: Ulf Ekström

På vägen tillbaks in till centrum passerar flera gåsflockar mot norr. Speciellt vacker var en flock om 35 bläsgäss som passerade i en perfekt plog. Deras bjäbbiga gåskackel avslöjade arttillhörigheten. Övriga gäss var grågäss som är den vanligaste gåsen i våra trakter.

Vi fick ihop 25 arter under vår runda.

Krister Wahlström

Årsmöte 2020-02-13

Publicerad

Mötesförhandlingar enligt stadgarna. Verksamhetsberättelse gicks igenom och godkändes. Valen till de poster som stod på tur gick snabbt då det var omval på samtliga poster. Medlemsavgiften för 2021 behålls oförändrad.

Före mötet visade fågelskådaren Lars Olsson från Varberg bilder från en treveckorsresa som han och hans fru gjorde sommaren 2017. Resan planerades hemifrån och nattlogi och vissa resor inom Japan beställdes i förväg. I japan hyrde de bil och genomförde fågelskådningen huvudsakligen på egen hand. Bra jobbat med vänstertrafik och ett tätt befolkat land. 126 milj invånare på en yta 85% av Sveriges.

Rolf och Lars Olsson Foto: Anders Holmberg

De började på den norra ön Hokkaido som bitvis bjöd på dimma och kyla. Målarterna var bl.a. sakkalisångare, narcissflugsnappare och taggstjärtseglare som de lyckades se – dock inte fiskuven. I ett reservat såg de japansk trana och den stora upplevelsen rubinnäktergal.

På huvudön besökte de Tokyo med 37 miljoner hjälpsamma och trevliga människor. Med en pytteliten Nissanbil med ”mopedmotor” tog de sig till berget Fuji där de vandrade runt. Exempel på skådade arter var blåstjärt, japansk järnsparv , svavelsparv och blå näktergal.

Onsdagsvandring 2020-02-05

Publicerad

En fantastisk vacker morgon. Solen på väg upp och en klar himmel mötte 15 morgonpigga vandrare. Vi styrde kosan mot Lagaån vid Gängesbron men blev förda på villovägar av 2 stenknäckar på Villagatan. Tillsammans med en grönfink satt i toppen av ett träd. Några korta strofer från en turkduva hördes men vi lyckades inte hitta duvan. Helt plötsligt kom en flock om 50 bergfinkar flygande förbi oss. Vi samlade ihop oss och fortsatte mot Gängesbron. Jo, visst låg bläsanden där tillsammans med några gräsänder. Jag tror det är en ung hane, den håller på att rugga över till praktdräkt.

Vi följde sedan Lagaån upp till Ljungsätersbron, fortsatte genom Pilparken mot Elverket. Talgoxar sjöng och någon kaja och flera gräsänder sågs. Uppströms Elverket låg 1 par knipor och ännu längre upp mot Bananbron fanns en vacker hane storskrake. Den första av två storskarvar flög förbi. Vid Replösa hittades en koltrast tillsammans med spelande ringduva och några få grönfinkar.

Vi bytte sida av ån vid Järnvägsbron men återfärden till centrum var ganska lugn. En fin flock med grönsiskor sökte föda i strandalarna. Flera tamduvor flög förbi. Nötväckor visslade på några ställen. Några fler bergfinkar sågs vid Hembygdparken.

Som vanligt avslutades vandringen på Lilla Hembageriet men en god kopp kaffe med tilltugg. Dagens resultat blev 19 arter. Jag trodde att det skulle vara lite mer fågelsång denna vackra morgon men det blir det säkert vid nästa vandring som sker den 4 mars, klockan 8 vid Salutorget.

Krister Wahlström

Vinterfågelrallyt 1 februari 2020.

Publicerad

Årets rally genomfördes i ett för årstiden milt väder, +8 grader och hård sydvästlig vind. Den första timmen duggregnade det till och från.

I år var det 4 lag som deltog. Det blev en väldigt jämn kamp där endast enstaka arter skiljde lagen åt.

Sammanlagt sågs det 57 olika arter och det var 15 av klubbens medlemmar som deltog.

Följande arter sågs under dagen: Sångsvan, sädgås, spetsbergsgås, bläsgås, grågås, kanadagås, vitkindad gås, bläsand, gräsand, knipa, salskrake, storskrake, orre,  skäggdopping, storskarv, röd glada, duvhök, sparvhök, ormvråk, tamduva, ringduva, turkduva, fiskmås, gråtrut,  gröngöling, spillkråka, större hackspett, sånglärka, sädesärla, gärdsmyg, koltrast, kungsfågel, stjärtmes, entita, talltita, tofsmes, svartmes, blåmes, talgoxe, nötväcka, trädkrypare, nötskrika, skata, kaja, kråka, korp, gråsparv, pilfink, bofink, bergfink, grönsiska, mindre korsnäbb, större korsnäbb, tallbit, domherre, stenknäck, gulsparv.

Resultat:

1:a                       Lag-avulin (Göran L, Margareta L, Kerstin K, Roger K,)         44 arter

2:a                       Storgatan ( Krister W, Bernt D, Fredrik S, )                              43 arter

2:a                       Kånna ( Claes F, Henrik S, Anders C, Leif J,)                          43 arter

4:a                       Gröngölingarna ( Ulf E, Anders H, Bengt A, Lars B,)             38 arter