Fågelklubbsnytt 2023-10-01

Vi rivstartar oktober månad med 3 aktiviteter första veckan:

Onsdag 4/10 Onsdagsvandring med Krister. Som vanligt samling vid ”salutorget” kl 8.00

Torsdag 5/10. Jag har bildvisning under temat ”Vi som flyger”. En retrospektiv vandring från tunnan till korset.

Klubblokalen kl 18.30. Fika 20 kr. (Tag med pengar. Du har väl några mynt och sedlar undanstoppade i en byrålåda)

Lördag 7/10

Tyvärr blev exkursionen till Halmstad/Grötvik 26/8 inställd pga dåligt väder och ingen ringmärkning.

Nu får du en ny chans.

Bengt lovar att samordna och guida en exkursion till Grötvik lördag 7 oktober:

Samling för samåkning 7.00 vid klubblokalen. Ta med fika för halvdag.

Anmälan senast 2 okt till Bengt Tel 070-812 31 54

Vänligen

Rolf

Fågelklubbsnytt 230911

Tyvärr blev exkursionen till Halmstad/Grötvik 26/8 inställd pga dåligt väder och ingen ringmärkning.

Nu får du en nu chans.

Bengt lovar att samordna och guida en exkursion till Grötvik lördag 7 oktober:

Samling för samåkning 7.00 vid klubblokalen. Ta med fika för halvdag.

Anmälan senast 2 okt till Bengt Tel 070-812 31 54

Onsdagsvandring 23-09-06

En dimmig men lagom varm morgon. Vi samlades 11 skådare för vandring längs Lagaån. Vi vandrade ner mot Villagatan. Det enda som visade sig var en skata. Var håller turkduvorna till? Det blev lite mer liv när vi kom ner till Ljungsätersbron. En gräsand! I dimman flög några stora fåglar längs ån som visade sig vara gråhägrar. Det skränande lätet avslöjade arten. Även ringduva och flera björktrastar visade sig.

Gråhäger Åby Conny Christensen
Gråhäger foto: Conny Christensen

På Lagavallens gräsmattor spatserade flera sädesärlor. En nötväcka tjattrade vid åkanten. I Pilparken visade sig 3 koltrastar. I klibbalarna längs ån gömde sig en flock grönsiskor, en art som det är gott om nu. Även här sågs en nötväcka fint i ett torrträd. Väluppfostrad. Nedanför Elverket vandrar ytterligare en gråhäger i åkanten. Säkert 10 ladusvalor fångar flygfän över ån och på gamla stålgjuteriets skorsten sitter en flock tamduvor.

Innan vi kommer fram till Astradsskolan sjunger en gransångare. Den lockar även några gånger. Det är mycket löv på buskar och träd så det är svårt att få syn på den. Mellan Astradsskolan och Järnvägsbron hittas några kråkor, blåmes och kajor.

Vid Järnvägsbron hittas ytterligare en flock grönsiskor. Några av oss lyckades hitta en eller två rörhöns i Lagaåns kantvegetation. Vi vandrade nu ner mot stan igen men lyckades inte hitta dem igen. Vid Bananbron med sina bönaktiga lampor fanns några gräsänder och 5 pilfinkar. Hembygsparken hyste ringduvor och vid Equmeniakyrkan spelade en turkduva. Även en björktrast hittades.

Det blev en lugn vandring. Tydligen har inte fåglarna bråttom mot södern då inga sträckande fåglar hittades. Nästa vandring blir den 4 oktober. Väl mött.

Fågelklubbsnytt 23-09-04

Onsdag 6 sept. Kristers Vandring längs ån. Samling 8.00 vid Salutorget (om det fortfarande heter så).

Torsdag 7 sept. Kvällexkursion till Össlöv. Emil guidar.  Samling vid klubblokalen 18.00.

Resten av månaden ägnar vi oss åt flyttfågelskådning. Speciellt Öland får många besökare.