Om klubben

 

LJUNGBY FÅGELKLUBB

Ljungby Fågelklubb är en ideell förening, som har till ändamål att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan samt att verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelfaunan och fågelmiljön. Klubben har i huvudsak sin verksamhet förlagd inom kommunens gränser, men ordnar även utflykter till andra delar av södra Sverige. Vi träffas oftast varannan torsdag. Under höst, vinter och vår har vi bildvisningskvällar och temakvällar. Under den ljusa tiden, april-september, har vi exkursioner och resor inom södra Sverige. I vår klubbtidning ”TETRIX” publiceras föreningsnytt, föreningsprogram, exkursionsrapporter och rapporter om vad som setts i markerna av våra medlemmar. Vi har ett fågeltorn vid Huliesjön. Tornet är tillgängligt för alla intresserade, vilka på detta sätt kan studera fågellivet utan att störa.  Bl a har vi ett större antal småfågelholkar vid Huliesjön. Vid samma sjö utfodrar vi småfåglar varje vinter. Tillsammans med Kronobergs Ornitologiska Förening har vi utfört flera inventeringar av fågellivet i kommunen. Exempel på arter som har inventerats är: sångsvan, trana, ljungpipare, örn, storlom och fiskgjuse. Tack vare dessa inventeringar ökar kunskapen om arternas förekomst i kommunen. För att väcka allmänhetens intresse för fåglar och natur har vi under årens lopp haft olika aktiviteter. Vi har bl.a. bjudit in allmänheten till föreläsningar om natur av kända föreläsare. Vi har också själva anordnat föreläsningar, studiecirklar, utställningar och tipspromenader. Du som är intresserad av fåglar och vill bli medlem i klubben, hör av dig! Du är välkommen. Dina kunskaper behöver inte vara stora, huvudsaken är att intresse finns. För 2019 är medlemsavgiften 150 kr för vuxen och 75 kr för skolungdom. Familjemedlemskap 250 kr. Vi delar klubblokal med Ljungby Fotoklubb i källarlokal på Skånegatan 4C. Trappa ner på södra gaveln

STYRELSE 2019

NamnTelefonUppdragMailadress
Rolf Nilsson0372-12805OrdförandeRolf
Eva Ek070-6634549KassörEva
Stefan Eriksson070-2867712SekreterareStefan
Jonas Starck0703456144LedamotJonas
Dan Rapp0372-21202LedamotDan
Ulf Ekström073-8101489SuppleantUlf
Roger Karlsson0372-14501SuppleantRoger