Skadad fågel – Vad göra

Skadade fåglar

Det är vanligt att fåglar flyger in i fönster och skadar sig. Ofta är det inte så allvarligt utan fågeln har fått en lindrigare hjärnskakning och behöver bara återhämta sig. Det kan ta någon timme och den är då utsatt för kråkfåglar och hökar så tag dig tid och bevaka fågeln.

Möjligen kan du lägga fågeln i en låda eller bur och ta in den inomhus. Men man får inte förvara en vild fågel mer än 48 timmar.

Om det inte hjälper kan man kontakta ”Föreningen Katastrofhjälp för Fågel och vilt (KFV)”, som har en lista med medlemmar på sin hemsida. www.kfv-riks.se där du hittar kontaktuppgifter till rehabiliterare.

Om en fågel är så skadad att den måste avlivas har kommunen skyddsjägare. Kontakta kommunens miljökontor. Dock kan skyddsjägarna endast anlitas inom detaljplanelagt område. Utanför dessa område ska fastighetsägare eller jakträttsinnehavare/alternativt eftersöksjägare (via polisen) kontaktas.

Döda fåglar

Vissa ovanliga arter räknas som Statens vilt och rapporteras till polisen, tel 114 14.

Följande fågelarter ingår:

Fiskgjuse, bivråk, örnar, glador, falkar, kärrhökar, tornuggla, hökuggla, berguv, fjälluggla, lappuggla, slaguggla, rördrom, lunnefågel, salskrake, svarthalsad dopping, skärfläcka, gråspett, vitryggig hackspett, mellanspett, kungsfiskare, blåkråka, härfågel, sommargylling, fjällgås, skräntärna, svarttärna, storkar.

Mer information finns på Naturhistoriska riksmuseets hemsida.

http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/rapporteradjur.2901.html

Ringmärkta fåglar

Om fågeln är ringmärkt i Sverige finns alltid ordet RIKSMUSEET STOCKHOLM med. Till detta finns det även ett nummer ingraverat. Rapportera till Naturhistoriska riksmuseet som ovan.

Rapport om upphittade ringmärkta fåglar bidrar till kunskapen om fåglars rörelse och flyttning.