Här om dagen hade Jonas de första tallbitarna som sträckte förbi inom kommunen. Idag hittades de första rastande tallbitarna av Roger och Kerstin. Fyndet gjordes vid Bolmarö och bestod som mest av 8st individer.

Har ni möjlighet så ger ut och leta. Finns där rönnbär så ökar chansen.

Ulf