Det var en strålande vårsol som välkomnade oss till denna onsdagsvandring. 18 personer slöt upp vid salutorget och redan innan första steget på vandringen var tagit hade det setts fiskmåsar, björktrast, kaja och talgoxe.

Det blev inga fler arter utmed Villagatan men vid Ljungsätersbron adderades ringduva, kråka, skata, gräsand, skrattmås och blåmes till artlistan. Lite längre fram sågs även ett knippar, stare, pilfink och gråsparv.

Pilparken bjöd på gärdsmyg, grönfink och förbiflygande storskarv. Promenaden fortsatte mot elverksbron där en sädesärla talade om att våren är i antågande. Även tamduva observerades där.

Vid Astradskolan noterades en ”häckande” gräsand till allas glädje. I ån låg en storskrakshane och över oss svävade en röd glada fram. Borta vid Replösa noterades det nötväcka, domherre, rödhake, koltrast, bofink och bergfink.

På tillbakafärden hittades det två forsärlor nedanför koloniområdet och vid bananbron var det som vanligt en stor samling av gräsänder. Totalt sågs det 29 arter.

Vandringen avslutades i vanlig ordning med en fikastund, denna gång på Lilla hembageriet.

Nästa vandring blir 3/5. Väl mött