Idag lade vi om rutten en aning. Alla 16 medverkande var med på att vi skulle gå ner till Åsikten och titta på de steglitsor som håller till där en tid. På vägen dit hittade vi ett par turkduvor med vårkänslor vid Villagatan – Kungsgatan. Längre fram vid Ljungbergsmuseets parkering hittades 2 koltrastar, talgoxar, blåmesar, nötväcka, kaja, kråka skata och tamduvor. I Lagaån simmade några få gräsänder.

Steglits Ljungby Hans-Gösta Pettersson
Steglits Foto: Hans-Gösta Pettersson

Visst var steglitsorna framme och vi kunde studera ett 20-tal fåglar vid fågelmatningar söder om Åsikten. Alla fåglar var inte steglitsor. Många grönsiskor var också framme på fågelborden och även en gråsiska. Över huvudet på oss flög en storskarv. Lite senare passerade 5 gråtrutar längs ån men på ännu högre höjd. Flera grönfinkar hittades också runt fågelborden.

Nu fick vi räta upp ledet och vandrade ner i Pilparken där 10 stjärtmesar drog förbi, tyvärr alltför snabbt. Ytterligare en storskarv flög förbi. I strandkanten höll en gärdsmyg till som visade upp sig fint.

Stjärtmes Foto: Ulf Ekström

Ovanför elverket hittades ytterligare en vänlig gärdsmyg. Fina observationer av denna charmfulla fågel kunde göras. Vid en av villorna nära Astradsskolan sjöng en gråsparv flitigt för sin hona. Uppströms bananbron hittades 2 fina hanar av storskrak. Ytterligare en gärdsmyg och flera grönfinkar sjöng i omgivningen. Vid Replösa sökte 1 par knipor föda i ån. En bläsand skrämdes upp och flög sin väg. Bland buskarna hittades en koltrast, hane som vanlig. Honorna tycks övervintra i betydligt mindre antal. En korp seglade högt upp i skyn och naturligtvis visade en gärdsmyg upp sig. Det var nog både askonsdag och gärdsmygens dag idag.

Gärdsmyg Foto: Ulf Ekström

Vid Järnvägsbron flög en ringduva över ån. Naturligtvis flera gräsänder och tamduvor av alla nyanser under bron. Till och med en vit fredsduva som kanske kan båda hopp i dessa dystra tider.

Vandringen längs åns västra sida gav inte så mycket nytt. En grågås kommer dock överflygande och vid fågelmatningen mitt emot Hembygdsparken besöktes av ett gäng grönsiskor, flera grönfinkar och 5 bergfinkar. I ån ligger två kniphanar.

Grönfink Foto: Ulf Ekström

Som vanligt avslutades på Lilla Hembageriet med gott kaffe med tilltugg.