En fantastisk vacker morgon. Solen på väg upp och en klar himmel mötte 15 morgonpigga vandrare. Vi styrde kosan mot Lagaån vid Gängesbron men blev förda på villovägar av 2 stenknäckar på Villagatan. Tillsammans med en grönfink satt i toppen av ett träd. Några korta strofer från en turkduva hördes men vi lyckades inte hitta duvan. Helt plötsligt kom en flock om 50 bergfinkar flygande förbi oss. Vi samlade ihop oss och fortsatte mot Gängesbron. Jo, visst låg bläsanden där tillsammans med några gräsänder. Jag tror det är en ung hane, den håller på att rugga över till praktdräkt.

Vi följde sedan Lagaån upp till Ljungsätersbron, fortsatte genom Pilparken mot Elverket. Talgoxar sjöng och någon kaja och flera gräsänder sågs. Uppströms Elverket låg 1 par knipor och ännu längre upp mot Bananbron fanns en vacker hane storskrake. Den första av två storskarvar flög förbi. Vid Replösa hittades en koltrast tillsammans med spelande ringduva och några få grönfinkar.

Vi bytte sida av ån vid Järnvägsbron men återfärden till centrum var ganska lugn. En fin flock med grönsiskor sökte föda i strandalarna. Flera tamduvor flög förbi. Nötväckor visslade på några ställen. Några fler bergfinkar sågs vid Hembygdparken.

Som vanligt avslutades vandringen på Lilla Hembageriet men en god kopp kaffe med tilltugg. Dagens resultat blev 19 arter. Jag trodde att det skulle vara lite mer fågelsång denna vackra morgon men det blir det säkert vid nästa vandring som sker den 4 mars, klockan 8 vid Salutorget.

Krister Wahlström