Länsstyrelsen i Växjö har beslutat att jakt på tranor får bedrivas på Mjäryd 11:1 och Sommarsäte 5:15, Södra Ljunga socken och Ljungby kommun. Jakten får bedrivas till den 31 oktober i höst.

Villkoren är nästan desamma som för Össlöv men i Mjäryd/Sommarsäte får endast 15 tranor fällas.