Göran växte upp i Skåne på gård med mycket fruktträd. I dessa satte hans far upp fågelholkar och det har lagt grunden för Görans intresse för fågelholkar.

Nu bor Göran och Eva på gård nära Önne kvarn. På gården och hos tre välvilliga grannar har de satt upp 170 småholkar och flera knip-, skrak- och uggleholkar.

Tips för en småholk: använd ohyvlade bräder (inte glatt plyfa som ungarna inte kan klättra upp längs) , taket ska tåla vädret och kan vara av plyfa, ingångshålet kan vara runt 32 mm för alla småfåglar. Man kan använda tryckimpregnerat trä. Holken kan sitta lågt – höjden har inte så stor betydelse. Rensa holkarna varje år för att få bort okläckta ägg och döda ungar.

Vi fick också tips på ”specialholkar” för tornseglare, grå flugsnappare, trädkrypare och sparvugglor. Samt en spännande historia om holkar för strömstare placerade under en bro. Militära hemligheter avslöjades.

/Rolf