Nu är vi inne i oktober månad. Vi har 3 programpunkter under månaden.

Onsdag 5 okt. Onsdagsvandring längs ån med Krister. Samling 8.00 på salutorget.

Torsdag 13 okt. Jonas berättar och visar bilder från sin resa till Peru. Klubblokalen kl 18.30. Fika till självkostnad.

Torsdag 27 okt. Öppen föreläsning med Göran Johansson – Wildlife Photographer från Halmstad. Se halmstadfoto.com. Göran föreläser om ”Lappugglor i södra Sverige”. Detaljer i Tetrix eller på hemsidan. Tag med dina vänner. Entré’ 50 kr. Kl. 18.30 på Campus Ljungby/Garvaren, sal Strålfors.