Den 3 april tog Länsstyrelsen i Kronobergs län ett beslut att högst 20 tranor för fällas (skjutas) på fastigheterna Össlöv 3:14, 3:50 och Trotteslöv 2:12. Den period som gäller är från 2 april till den 31 oktober i år.

Tillståndet är omgärdat av 16 punkter vilka de viktigaste kanske är att jakten endast får ske på oskördad gröda och då skada föreligger, endast tranor som uppträder i flock om mer än 5 individer får trana fällas, maximalt två tranor per tillfälle får skjutas och senast den 30 nov skall rapportering ske till Länsstyrelsen.

Så får du se jakt på trana i Össlöv/Trotteslöv så finns antagligen ett tillstånd för jakten.