Thomas berättade om sin forskning vid Lunds Universitet om ”Möten med flyttfåglar i fält och i forskningen” och tog exempel från simsnäppor, falkar och törnskator. En mycket spännande redovisning av olika metoder att följa fåglarnas flyttning. Numera används satellitföljning av större fåglar med fastsatt sändare som sänder via satellit till forskarens dator. Flykten registreras i realtid och med en precision på 10- 20 m. På mindre fåglar kan inte den tunga sändaren användas utan man använder Ljuspositionsmätare. Ljusmängden som funktion av tiden  lagras i mätaren och när fågeln efter sin flyttning kommer tillbaka måste den fångas så att informationen kan avläsas.  /Rolf

foto Ulf Ekström
foto Ulf Ekström