Vi rivstartar oktober månad med 3 aktiviteter första veckan:

Onsdag 4/10 Onsdagsvandring med Krister. Som vanligt samling vid ”salutorget” kl 8.00

Torsdag 5/10. Jag har bildvisning under temat ”Vi som flyger”. En retrospektiv vandring från tunnan till korset.

Klubblokalen kl 18.30. Fika 20 kr. (Tag med pengar. Du har väl några mynt och sedlar undanstoppade i en byrålåda)

Lördag 7/10

Tyvärr blev exkursionen till Halmstad/Grötvik 26/8 inställd pga dåligt väder och ingen ringmärkning.

Nu får du en ny chans.

Bengt lovar att samordna och guida en exkursion till Grötvik lördag 7 oktober:

Samling för samåkning 7.00 vid klubblokalen. Ta med fika för halvdag.

Anmälan senast 2 okt till Bengt Tel 070-812 31 54

Vänligen

Rolf