Vi var 10 pigga skådare redo, men vi tänkte först åka till Gölsjömyr.

Väl framme fick vi turas om att gå upp i tornet. 5 orrar spelade den morgonen och i skogen fanns bara en Trädkrypare.

Orre foto: Leif Olsson

Nästa stopp var Sommarsäte. Direkt sågs både Ormvråk och Stjärtmes. Efter ett tags spejande fann vi en gåsflock där fanns Grågås, Kanadagås, Sädgås, Spetsbergsgås och Bläsgås. Även ett trettiotal Sånglärkor.

Rovfåglar fanns det några av: Röd glada, Ormvråk 3 st, Sparvhök. En Dubbeltrast sprang runt framför Gässen. Några skådare åkte åt annat håll.

Till sist var vi framme vid sjön där vi blev mötta av fler Sånglärkor, Björktrastar och ett 20-tal Starar. I sjön fanns det 4 Sångsvanar, Gräsänder och någon Storskarv. På vägen tillbaka genom skogen sågs fler Stjärtmesar, 1 Nötväcka och en ensam Kungsfågel.

Text: Rasmus Olsson