Efter två inställda resor till Grötvik blev exkursionen av ändå. Vi var 7deltagare från klubben som fick se ringmärkning av fåglar och höra Anders Wirdheim berätta om fåglarnas fantastiska flyttningsresor. Sedan blev det fågelbingo där Lena Hjelmkvist vann .Grattis!

Efter en behövlig fika åkte vi till Larsons våtmark där mycket änder uppehöll sig. Vidare till Slyngestenen i Påarp

där födosökte en del vadare, ca 500 vitkindade gäss och en Stripgås. Som slut på dagen blev det ett stopp vid Trönninge ängar.

Där sågs bland annat mycket bläsänder, 1 brunand ock 1 ägretthäger. Och tur hade vi med vädret, SOL!