Med en välfylld buss och efterföljande bil gav vi oss iväg mot västkusten. Väl framme på Getterön började det att regna lite lätt. Så vi fick börja med fika och skådning från norra vindskyddet.

Claes som fick till uppgift att leta upp en Pilgrimsfalk lyckades till sist, det var lyckat. Kl 10.00 öppnade naturum där Christopher Gullander var guide för dagen. Han berättade om Getterön ock olika fåglar som rastar där året om. Men vi kom tyvärr en dag försent för ringmärkningen av en Vattensångare.

Sedan besökte vi resten av gömslena. Där sågs bland annat en Isländsk Rödspov ock mycket andra vadare. Vid 12.30 åkte vi till Galtabäck i regnet där Rasmus lyckades hitta Silkeshägern.

Nöjda ock belåtna intog vi Björkängs motell där middagen intogs. Ett sista stopp blev i Smedsgårds strandäng där mycket vadare rastade under dagen sågs 51 arter

bland annat Gulärla ,enkelbeckasin, skärfläcka, havsörn, pilgrimsfalk, brun kärrhök, rödspov, ljungpipare, kustpipare, gluttsnäppa, storlom och sandlöpare. Nöjda ock ganska torra vände vi hemåt med hjälp av våra chaufförer Bengt Johansson o Mattias Olsson 

Vid pennan Bengt Andersson