Roland Ylvén foto: Ulf Ekström

Roland har förmånen att bo vid Hökaviken på sydöstra sidan av sjön Åsnen. Där har han under många år och många timmar studerat fåglarna vid sjön.

Stationära fåglar under hösten är storskrakar som fiskar i grupp. Antalet i flockarna har minskat från ca 15000 till kanske 1000 i dag. Under våren kan storskraken häcka men nu i lien utsträckning. Havsörn har förr, under ca 30 år,  matats men matningen avslutades för drygt 20 år sedan. Nu häckar 55-6 par vid sjön. Fiskgjusen har minskat i antal till några få häckningar. I övrigt kan man se lärkfalk, småskrake, storlom, svarthakedopping  och många fler arter.

Vitkindad gås och rödhalsad gås foto: Roland Ylvén

Över Åsnen och omkringliggande sjöar går mycket sträck, från väster mot öster. De passerar oftast nära Hökaviken. Stora flockar av änder, gäss, spovar och vitfågel flyger över och rastar ibland i sjön. Det gäller att finstudera flockarna då rariteter kan förekomma i den stora massan. T.ex kan rödhalsad gås ”gömma” sig i flockar av vitkindade gäss.

Rolf Nilsson