Årets rally genomfördes i ett för årstiden milt väder, +8 grader och hård sydvästlig vind. Den första timmen duggregnade det till och från.

I år var det 4 lag som deltog. Det blev en väldigt jämn kamp där endast enstaka arter skiljde lagen åt.

Sammanlagt sågs det 57 olika arter och det var 15 av klubbens medlemmar som deltog.

Följande arter sågs under dagen: Sångsvan, sädgås, spetsbergsgås, bläsgås, grågås, kanadagås, vitkindad gås, bläsand, gräsand, knipa, salskrake, storskrake, orre,  skäggdopping, storskarv, röd glada, duvhök, sparvhök, ormvråk, tamduva, ringduva, turkduva, fiskmås, gråtrut,  gröngöling, spillkråka, större hackspett, sånglärka, sädesärla, gärdsmyg, koltrast, kungsfågel, stjärtmes, entita, talltita, tofsmes, svartmes, blåmes, talgoxe, nötväcka, trädkrypare, nötskrika, skata, kaja, kråka, korp, gråsparv, pilfink, bofink, bergfink, grönsiska, mindre korsnäbb, större korsnäbb, tallbit, domherre, stenknäck, gulsparv.

Resultat:

1:a                       Lag-avulin (Göran L, Margareta L, Kerstin K, Roger K,)         44 arter

2:a                       Storgatan ( Krister W, Bernt D, Fredrik S, )                              43 arter

2:a                       Kånna ( Claes F, Henrik S, Anders C, Leif J,)                          43 arter

4:a                       Gröngölingarna ( Ulf E, Anders H, Bengt A, Lars B,)             38 arter