1. Lag-avulin (Roger, Kerstin, Göran, Margareta) 47 arter.
  2. Storgatan (Bernt, Krister, Fredrik, Tomas) 44 arter
  3. Götes (Lars, Kent, Jens, Göran) 41 arter.
  4. Gröngölingarna (Bengt, Anders, Ulf, Lars) 39 arter.
  5. Kånna (Leif, Claes, Anders, Henrik) 38 arter.
  6. SEGA laget (Stefan Eva, Göran, Annica) 31 arter.

Sammanlagt såg vi 58 olika arter. Bl a sågs: Spetsbergsgås, bläsgås, sädgås, Röd glada, Havsörn, skogsduva, turkduva, kungsfiskare, strömstare, dubbeltrast, steglits, större korsnäbb, stenknäck.   /Roger