Vi har satt upp ett antal skyltar på strategiska platser längs stigarna i Vedåsa naturreservat. Skyltarna visar på vanliga fågelarter inom området.

Foto: Ulf Ekström
Foto: Ulf Ekström

Stanna gärna till – läs och ta in naturen. Projektet är ett sätt att minnas Jan Folkesson som var en av de som startade Ljungby fågelklubb 1977. Jan har med sitt aktiva utforskande av natur och fåglar utvecklat klubben och gett oss stor kunskap.

Vitsippor i Vedåsa foto: Ulf Ekström