Ljungby Fågelklubb polisanmäler förstörelse av skrattmåsbon vid Lagaån i Ljungby.

Jag har alltid antecknat vad jag ser och hör i naturen. Det har blivit en naturlig del av skådandet. När jag kommer hem lägger jag in det i Artportalen. Sen får jag se om det kommer till användning eller ej.

Ger jag mig inte iväg från staden blir det gärna en tur längs Lagaån. Det dyker alltid upp något trevligt även om det inte är så sällsynt.

Nu till skrattmåsarna vid Lagaån uppströms Elverket. Den 26 april var det full fart med bobygget. 35 gamla måsar har jag antecknat. Den 7 maj ruvar 39 skrattmåsar. Det går lätt att räkna dem då vegetationen inte hunnit bli så hög. 5 bon söder om och 17 bon norr om Hembygdsparken, 4 bon på bommen vid Elverket, 6 bon vid Tomtebobron och 7 bon nedanför Koloniområdet.

Den 18 maj är det inga större ändringar. Det har blivit 6 bon söder om Hembygdsparken och 16 måsar ruvar mellan Tomtebobron och Koloniområdet.

Men så händer något. Den 31 maj är alla de ruvande måsarna uppströms Tomtebobron borta. Måsarna vid Hembygdsparken är kvar.

Redan den 2 juni är all bon vid Elverket och Hembygdsparken övergivna. Det är något som inte stämmer här.

Jag tar kontakt med Anna Andersson som är Miljöchef på kommunen. Hon säger att kommunen inte har med försvinnandet att göra. Skyddsjakt på måsar förekommer inte i Ljungby kommun är hennes svar.

Ett så effektivt förstörande av måshäckningarna kan inte någon mink eller kråka orsaka. Därför tog jag kontakt med Rolf och efter kontakter med styrelsen beslöt vi att polisanmäla det hela.

När jag var på polisstationen var hotet mot lasarettet igång men jag fick lämna en anmälan. Jag har inte sett den utskriven men den har nummer 5000-k645535-21.

Nu väntade jag mig att Smålänningen skulle höra av sig. På måndag ger jag mig av på en semesterrunda så jag gick upp till Smålänningen på fredagen. Det kommer nog något i tidningen i veckan.

Skrattmåsen är rödlistad som Nära hotad. Skyddsjakt är inte tillåten i Ljungby kommun. Det är alltså någon som tagit lagen i egna händer. Jag vet inte riktigt hur brottet benämns men något åt olaga jakt.

Bona som förstördes måste ha innehållit nästan kläckfärdiga ungar eller kanske ungar. Det var också tomt på föräldrarfåglar vilket är märkligt. Ruvningsdriften borde göra att fåglarna var kvar varför jag kan tänka mig att måsar har avlivats.

Det är bara att hoppas att polisen kan reda ut vad som hänt så vi slipper gissa. Resultatet vet vi.

Har någon sett något så hör gärna av er. Kontakta någon i Fågelklubben eller Polisen direkt.

Krister Wahlström 070-5514276.

Skrattmås foto:Ulf Ekström