Klaga på vädret kan ingen göra. Solen sken men vinden är kall. Vi blev 20 personer som tog en livfull vandring längs Lagaån.

På Villagatan spelade en turkduva från en TV-antenn. Några såg den flyga iväg och fick med sig sin partner. Även en rödstjärt sjunger och en entita söker föda.

Rödstjärt Ljungby Ulf Ekström
Rödstjärt foto: Ulf Ekström

I Pilparken sjunger en gärdsmyg. Den sitter högt upp i ett träd men är ändå svår att få syn på. Nötväckan håller lite liv och på gräsmattorna hoppar både stare och björktrast.

Stare Kristianstad Ulf Ekström
Stare foto: Ulf Ekström

Vid elverket håller 1 par forsärlor till. Hanen sjunger lite då och då sin enkla visa som trotsar trafiken på bron. Den är gjord för att bryta igenom forsar och fall. Enstaka skratt- och fiskmåsar flyger förbi.

Vid Astradsskolan sjunger ännu en rödstjärt. Tyvärr får vi inte syn på den på nära håll. Det är en vacker fågel. 2 gråsparvar håller till vid en villa.

På trädstammen uppströms Tomtebobron har 3 par skrattmåsar byggt bon. Här hittar vi även den första rörhönan och hör ytterligare en. Det börjar bli grönt längs åkanten där rörhönsen är duktiga att gömma sig. Flera lövsångare sjunger sin lite ledsna visa.

Rörhöna Ljungby Ulf Ekström
Rörhönafoto: Ulf Ekström

Vid Järnvägsbron simmar en rörhöna över Lagaån så alla hinner få se den. Det är två rörhöns här men vi ser bara en. Fler lövsångare visar att våren kommit. Vid sumpet nedanför hundrastgården letar en forsärla mat. En kniphona flyger förbi.

När vi kommer till träddungen med all konst och holkar visar sig årets första svartvita flugsnappare. 1 par och nog har de några holkar att välja på. I alla de färger. En mindre hackspett kommer förbiflygande. Tyvärr hinner inte alla se den innan den spårlöst försvinner.

Svartvit flugsnappare Skärvelid Ulf Ekström
Svartvit flugsnapparefoto: Ulf Ekström

Har jag räknat rätt såg vi 28 arter. Kaffet på Storgatan smakade som vanligt väldigt gott efter en trevlig vandring.