Äntligen lite vår i luften. 0-gradigt och lite jobbig vind från norr men ingen snö och lite blå himmel. Vi är 12 spanare som går iväg mot Villagatan. Det sjunger flitigt från både talgoxe och blåmes. Även grönsiska och grönfink ansluter sig till kören. Sången från en rödhake gör vårkänslan än större. En storskarv passerar nere vid Lagaån. Kråka, kaja och domherre hittas också.

Grönfink Skärvelid Ulf Ekström
Grönfink foto: Ulf Ekström

Vid Ljungsätersbron sjunger en trädkrypare och en ringduva hoar. 1 par gräsänder visar sig, ytterligare 1 par ses flyga förbi. Även nötväcka och en korp ses.

I Pilparken sjunger flera mesar. Här ses också 2 nötväckor, flera skator, 2 kråkor 4 grönsiskor och 1 trädkrypare.

Uppe på Gamla Stålgjuteriets skorsten sitter ett 10-tal tamduvor. Det är fortfarande mycket vatten i Lagaån.

Strax ovanför elverket kommer 5 stjärtmesar flygande bland alarna. En korp passerar och en domherre låter höra sin mjuka vissling. I Lagaån ligger två gräsandshanar och spelar för varandra.

Trädkrypare
Trädkrypare foto: Ulf Ekström

Efter Astradsskolan ses dagens första gärdsmyg. Fler grönfinkar och nötväckor hittas.

Vid Replösa är nästan alla buskar bortröjda. Inget skydd finns för fåglarna vid denna fina lokal. Men en ung koltrasthane hittades.

Järnvägsbron bjöd på 1 par gräsänder, 2 gärdsmygar, 2 grönfinkar och 1 par domherrar. Under bron hoade tamduvorna.

En entita sjöng flitigt vid Koloniområdet. Ytterligare en gärdsmyg dyker upp. 5 bergfinkar och en gråsiskehane upptäcks.

Bergfink foto: Ulf Ekström

Vid Hembygdsparken ses fler gräsänder, bland annat ett par som parar sig. Ytterligare ett vårtecken.

Vid Strömgatan sjöng flera gråsparvar från hyreshusen. I Järnvägsparken sjöng en grönfink.

Dagens behållning är de grönfinkar som sjöng lite varstans. Grönfinken har varit svårt drabbad av en sjuka som är dödlig. Antalet grönfinkar har därför minskat starkt i Sverige. Flera av oss reagerade också på alla de skator vi träffade på. Har skatan ökat de senare åren? Nästa vandring sker den 3 april. Väl mött.