Vi samlades på Salutorget i flödande solsken. Samma väder som varat de senaste veckorna. Det börjar bli oroväckande torrt i markerna.

Vid Villagatan sjöng en rödstjärt flitigt. En ringduva flög förbi med en kvist i näbben. Skatorna håller på. Vid Ljungsätersbron sågs fiskmåsar, sjungande trädgårdssångare, starar och björktrastar. En strandskata flög förbi, siktet styrt mot Lagavallens gräsmattor. Det kan inte finnas mycket mask att finna där. En och annan lövsångare sjunger fortfarande.

Strandskata foto: Ulf Ekström
Strandskata foto: Ulf Ekström

I Pilparken hoar en ringduva. Bofink och nötväcka noteras. Två grönfinkar letar mat bland almfröna. En svartvit flugsnappare matar i en holk. Nedanför Elverket ses 3 hanar av gräsand, 2 adulta kniphonor som antagligen misslyckats med sin häckning. Sädesärla födosöker och några ladusvalor svischar förbi. På Stålgjuteriets gamla tak ses minst 6 skrattmåsungar, något som kommunens skyddsjägare missat. Hoppas de inte läser detta. Vid elverket födosöker ett par forsärlor. Alla ser dem väldigt bra. Hanen med sin svarta haklapp och bjärt gula undersida. Honan utan haklapp och mer sparsamt gultecknad.

Forsärla Foto: Henrik Strandberg
Forsärla Foto: Henrik Strandberg

Uppströms Bananbron ser vi inga skrattmåsar. Här fanns både adulta och små dunungar för några dagar sedan. Nu är de borta. Vad kan ha hänt? Nu hittade vi ett par fiskmåsar med tre små dunungar. 2 pilfinkar och någon blåmes ses också.

Vid Järnvägsbron sjunger ytterligare en trädgårdssångare. En adult rörhöna födosöker i viken vid Banvaktstugan.

Nedanför hundrastgården hörs ytterligare en rörhöna men den är omöjlig att upptäcka.

Rörhöna Foto: Ulf Ekström
Rörhöna Foto: Ulf Ekström

I träddungen innan Bananbron ruvar en björktrast. Vid Hembygdsparken ses en ruvande skrattmås. 3 steglitsor ses fint och i Lagaån simmar en rörhöna med två ungar. En trädkrypare hittas också. Över staden söker några tornseglare föda.

Nu längtar de flesta en kopp kaffe med dopp så det händer inte så mycket sista biten in till Hembageriet. En mycket trevlig promenad med många fina fågelupplevelser.

Nästa promenad blir den 5 juli. Väl mött.