Klockan 8 samlades 13 förväntansfulla skådare på Salutorget för att under dagen hitta 23 arter. Fågelaktiviteten var ganska god. Det märks att våren är på väg, det kvittrar lite här och var. Ljuset är också på väg. Idag gick vi inte i mörker.

Villagatan var lugn. Det är vinterfåglarna som märks: skata, kaja, kråka och blåmes. Vi hittade även 5 grönsiskor och en koltrast. Turkduvorna var borta, vi hittade dem i alla fall inte.

Vid Ljungsätersbron sågs som vanligt ett antal gräsänder men även två gärdsmygar. En på var sida ån. Nu när allt är vissnat har gärdsmygen ändå en fantastisk förmåga att hålla sig gömd.

I Pilparken sågs en flock om 7 bergfinkar. Även talgoxe och sjungande blåmes kunde noteras.

Vid Elverket, där mängder av vatten släpps i luckorna bredvid, sågs 11 tamduvor. Det är alldeles för högt vattenstånd för att vara lämpligt för strömstare.

Vid Astradsskolan och dess omgivning sågs fler kråkor, kajor och skator. En nötväcka kände vårkänslor och flöjtade flitigt. Även pilfink och talgoxe noterades.

Mellan Bananbron och Replösa dök några sångsvanar upp. Det var ett par med 2 fjolårsungar som sökte föda i ån men även en ensam adult svan som slog följe med familjen. Kanske lite märkligt då sångsvanen kan vara väldigt aggressiv mot andra svanar (även knölsvanar). Helt plötsligt började kråkorna varna och kajorna flög runt i täta flockar. En duvhök dyker upp med en kråka i aggressivt följe. Duvhöken seglar runt så alla lyckas se den. I en buske sitter några domherrar, hanarna lyser rött.

Vid Replösa är det ganska lugnt. Inger hittar en rödhake. En större hackspett ”kickar” i närheten. Grönfink, nötväcka och domherre hittas. Det är nog för milt väder för att vattenrallen skall visa sig. Rallen har nog massor av ställen att vara på. Den har inte setts sedan julhelgen.

Vid Järnvägsbron ligger två kniphanar och dyker. Även några få gräsänder finns. Som alltid håller  tamduvorna till under bron.

Koloniområdet bjuder på två entitor, flera talgoxar, grönsiskor och grönfinkar. En bergfink och en sjungande steglits hittas. Längre nedströms ån hittar vi en liten flock om 7 steglitsor som letar föda bland alkottarna.

Vid Hembygdsparken ses en koltrast, 10 grönfinkar och pilfinkar.

Nu börjar motvinden kyla ner oss och kaffet lockar. 2 turkduvor ses vid Equmeniakyrkans parkering, fler domherrar och 10 gråsparvar vid en fågelmatning.

Nog känns det att våren är på väg. Nästa vandring blir den 1 mars. Inger, som är en skarpsynt fågelhittare, har kollat och funnit att den första fågelvandringen skedde 2018-03-07. Det är ju 5 år sedan. Ingen vandring har blivit inställd. Väl mött, då måste våren ha hunnit ännu en bit.