Vi samlades 9 personer denna ljumma novembermorgon. Inga vantar och inga regnkläder. Lite disigt i luften större delen av förmiddagen.

Det har varit sidensvansarnas höst den senaste veckan. Och så även idag. När vi väntade in 8-slaget kom sidensvansar och slog ned bortåt Olofsgatan. Så vi begav oss dit och hittade direkt att flertal sidensvansar. En del i topparna av träden men även några mumsande på gatans oxelbär. En oerhört vacker fågel med tofs, sammetslen fjäderdräkt och den gula avslutningen på stjärtpennorna.

Det hittades fler fåglar på Olofsgatan. En storskarv passerade över villakvarteret, 13 tamduvor for förbi, 1 björktrast tävlade med sidensvansarna att äta så många bär som möjligt. Skata, kaja och kråkor visade sig bland blåmesar och pilfinkar.

Vid Villagatan flyger tre turkduvor förbi. En rödvingetrast hittas i ett äppelträd och en entita söker föda vid gatkanten.

Vid Ljungsätersbron tigger 23 hanar och 14 honor gräsand bröd från oss. Vi får skärpa oss till nästa vandring så blir änderna inte besvikna.

Vid Ulvabäcken ses fler gräsänder (som inte tigger), 17 stycken och en grönsiska flyger förbi.

Gräsand foto: Ulf Ekström

Pilparken brukar alltid bjuda på någon överraskning, så även idag. 8 stenknäckar kommer flygande förbi. En gärdsmyg sjunger liksom en rödhake.  15 stjärtmesar, 2 nötskrikor och 6 överflygande grågäss fyller på artlistan.

Vid Elverket är det lugnt. 2 tamduvor ses vid gamla Stålgjuteriet.

Vid Astradsskolan hittas ytterligare en entita, 1 nötväcka, 10 domherrar och 1 ringduva. Domherrarna verkar äta av lönnarnas frukter. 

Vid Replösa hittar Rasmus en rörhöna som tyvärr snabbt försvinner in i vegetationen längs ån. Även en steglits låter höra sitt lockläte, fler rödhakar, domherrar, grönsiskor och björktrastar hittas.

Steglits foto: Rasmus Olsson

Vid Järnvägsbron håller 6 koltrastar, 2 björktrastar och 1 rödvingetrast till. I ån ligger 6 gräsänder och i åkantens klibbalar söker 25 grönsiskor mat.

Vid koloniträdgården dyker en större hackspett upp. En hane med den röda fläcken i nacken. Även en gärdsmyg låter höra sitt smattrande lockläte.

Dagen börjar övergå i förmiddag och fågellivet dämpas. Men vid Bananbron hittas 2 trädkrypare, vid Hembygdparken ses 2 steglitsor och länge in mot staden ses fler grönfinkar.

Som vanligt avslutar vi vandringen med kaffe och något gott tilltugg.

Nästa vandring sker den 7 december. Väl mött.