Det har blivit väldigt grönt ute. Vi hörde mycket fågelsång men det var svårt att hitta upphovsmakarna bland grenar och blad. Även fågelsången börjar mattas av. Många häckningar har säkert kläckt och födosöket är viktigare en skönsången.

Dagens fågel utnämnde vi till trädgårdssångaren. Vi kunde njuta av dess sång på flera platser längs ån och upplevde att det finns fler trädgårdssångare än svarthättor. Åtminstone sjungande. Annars brukar svarthättan vara den vanligaste av de två arterna.

Svarthätta foto: Ulf Ekström

Den första fågeln vi noterade redan vid torget var tornseglaren. Vi såg dem senare vid flera tillfällen och kunde även höra sommarens mesta läte, tornseglarens genomträngande skri, srrrii-srrrii-srrii.

Vid Villagatan hittade vi en turkduva som visade sig på nära håll, även en ringduva flög förbi och flera grönfinkar hördes. En pilfinks rödbruna hätta kunde studeras väl.

Pilfink foto: Ulf Ekström

Vid Lagaån och Ljungsätersbron fanns några gräsänder kvar. Fiskmåsar flög omkring och i strandkanten sjöng dagens första trädgårdssångare.

Pilparken bjöd på närobsar av en större hackspett med röd nacke, alltså en hane. I samma träd (alm med frukter) födosökte flera grönfinkar. En flock starar drog förbi. I strandkanten matade ett par talgoxar sina nyutflugna ungar som ännu inte hade fått någon riktig färg i fjäderdräkten. En nötskrika och flera björktrastar sågs tillsammans med bofinkar. Både trädgårdssångare och svarthätta sjöng så vi kunde jämföra deras sånger.

Trädgårdssångare
Svarthätta

Vid elverket kunde vi studera en forsärlehane men kolsvart strupe. Även en sädesärla och en ladusvala sågs. Ovanför elverket ligger en skrattmås och ruvar i strandvegetationen. Fler skrattmåsar häckar på Stålgjuteriets tak där även flera tamduvor håller till.

På väg upp till Järnvägsbron hittade vi fler talgoxar och även någon sjungande lövsångare. I ett träd som fastnat mitt i Lagaån uppströms Bananbron har skrattmåsparet kläckt. Minst en unge tigger mat. En gråhäger skräms upp från strandkanten. Vid Replösa får vi höra en rörhöna men den kompakta grönskan gör det omöjligt att hitta fågeln. Fler ringduvor, lövsångare och bofinkar noteras.

Lövsångare foto: Ulf Ekström

Vid Järnvägsbron var det lugnt denna dag, det har också blivit sen morgon och fågelsången tystnar allt mer. Men vid Koloniområdet sjunger flera svartvita flugsnappare tillsammans med lövsångare och svarthätta. På bollplanen söker en kråka och flera kajor föda. I ån ses en gräsandhona med 2 små ungar. Även en trädkrypare letas upp av Lena.

Trädkrypare foto: Ulf Ekström

Det var en mycket behaglig morgon med lagom värme. När vi har några hundra meter kvar till kaffet börjar det droppa. Vi var 10 skådare som samlade ihop 30 arter denna morgon.