Gårdagens snöfall har klätt in landskapet i ett vitt täcke. Det är 7 grader kallt och solen håller på att gå upp. Himmeln färgas vackert röd. Men som regeln (kanske Bondepraktikan) säger: röd soluppgång ger nederbörd senare på dagen. Men vi klarar oss, nästa snöfall börjar inte förrän middagtid.

Stenknäck foto: Hans-Gösta Pettersson

Vi är tre skådare som idag väljer att vända på vår ingångna rutt. Vi ställer stegen mot biblioteket och dess avenbokar. Och visst sitter stenknäcken där och knäcker avenboksfrön. Det märkliga är att den är så orädd. Vi kan stå under trädet utan att knäcken flyger sin väg. I träden finns även talgoxar och blåmesar. Kajor och kråkor flyger förbi men de stora flockarna av kaja har lämnat oss.

Talgoxe foto: Ulf Ekström

Vi fortsätter ut på Strömgatan och tittar på flera koltrastar och en björktrast. Rönnbären lockar dem. Vid Strömgatan ses också en flock gråsparvar i en trädgård.

Vi passerar Bananbron och dess gräsänder. Ett 30-tal björktrastar drar förbi. Uppströms bron hittar vi dagens första rödhake i Lagans strandbuskage. Nötväckorna verkar inte bry sig om snön, de visslar på som vanligt.  Strax innan Järnvägsbron kommer 2 storskarvar flygande över oss.

Rödhake foto: Ulf Ekström

Järnvägsbron är som vanligt givande. En flock om minst 200 grönsiskor flyger förbi. Snön är svartprickig av klibbalarnas fröskal, ett resultat av siskornas födosök. En rödhake knäpper i strandvegetationen. I ån ligger flera gräsänder men rörhönan vill inte visa sig.

Vid Replösa stannar vi vid bäckmynningen. Här födosöker 2 rödhakar tillsammans med en gärdsmyg och en koltrast.

Gärdsmyg foto: Ulf Ekström

Mellan Replösa och Bananbron längs åns östra sida stöter vi på fler grönsiskor och 8 bofinkar.

Vid Elverksbron ligger fler gräsänder men även en ung sångsvan. Den måste kommit ifrån sina föräldrar av någon anledning. Hoppas den klarar vintern. På Stålgjuteriets skorsten är det fullt med tamduvor.

Gräsand foto: Conny Christensen

Idag avslutar vi vandringen på Vildrosen och dess goda brödbullar. Julen närmar sig för på de flesta bullarna fanns julskinka.

Nästa vandring blir den 5 januari. Då har solen vänt och kanske kan vi få höra någon mes sjunga. Väl mött önskar Krister.