Vi samlades 19 stycken morgonvandrare denna ljumma och molniga morgon. Juli är den månad då de flesta fåglar har kläckt och har fullt upp med ungarna. Ingen fågelsång men många pip i buskar och snår. Pip från små fågelungar som tigger mat.

Blåmesar foto: Conny Christensen

Som vanligt gick vi ner mot Lagaån men fortsatte förbi Villagatan. Vid Ljungbergsmuseets parkering svängde vi ner till ån och följde den bort till Ljungsätersbron. Oj vad fåglarna var aktiva denna morgon. De vanliga kajorna, skatorna och någon kråka synades snabbt in. Även två korpar kom flygande över oss. Kanske på väg till soptippen. Flera ringduvor kunde spanas in, så även tamduvor. På en TV-antenn satt 3 turkduvor. Kanske en familj men det är svårt att se hur gamla turkduvorna är. Tornseglarna svävade omkring flockvis och samlade insekter i lufthavet. En koltrast sjöng vackert men blev ivägjagad av en konkurrent.

Tornseglare foto: Conny Christensen

Vid Ljungsätersbron simmade några gräsänder. Nu är inte hanarna så vackra längre. De håller på att rugga över till eklipsdräkten då de liknar honorna. En och annan mås av de båda arterna fisk- och skrattmås flög förbi. En svarthätta sjöng flitigt.

Svarthätta foto: Rolf Nilsson

Vid Ulvabäcken hördes ett ivrigt pipande. Efter mycket letande hittades 4 trädkrypare som måste varit en familj. Flera fina observationer kunde göras. I Pilparken var det konstutställning med en del folk så det blev inte så mycket fågel där. Några björktrastar visade sig dock.

Trädkrypare foto: Ulf Ekström

Vid elverket letade vi efter forsärlan. Vi tyckte vi hörde den men hittade den gjorde vi inte. Några ladusvalor fångade mat över vattnet. Vi fick gå ovanför elverket. Där sprang forsärlan men försvann tyvärr allt för snabbt över mot Hembygdsparken. Vid Hembygdsparken flög säkert 25 skrattmåsar omkring vid den gamla boplatsen. Men några ungar blir det inte i år. Kolonin blev ju rövad ungefär när äggen skulle kläckas.

Ladusvala foto: Ulf Ekström

Lite norr om Bananbron hittades 3 rörhönor, alla årets ungar. Kanske inte lika vackra som den gamla rörhönan men kul att det lyckades med häckningen. På vägen tillbaks sågs även en gammal fågel på samma plats.  Vid koloniområdet sjöng en lövsångare och i bakgrund sjöng 2 trädgårdssångare. En rödstjärt vilade på ett av stugtaken. En röd glada svävade förbi tätt förföljd av ett gäng fiskmåsar.

Lövsångare foto Henrik Strandberg

Andra fåglar som noterades är gråsparv, pilfink, grönfink, svartvit flugsnappare, sädesärla, blåmes, nötväcka och bofink.