Vi var 13 pigga morgonvandrare som lämnade Salutorget vid 8-tiden. Vi vandrade den vanliga rundan, först ner till Lagaån vid Ljungbergs, sedan över gångbron och vidare upp till Ulvabäcken och Pilparken. Vid gångbron sjöng en rödhake flitigt. Tydligen sjunger de för vinterrevir. Håll er borta andra rödhakar, här skall jag överleva vintern.

Rödhake foto Ulf Ekström

Vid bron flög ett 50-tal björktrastar förbi. Kanske var de på väg upp till Lagavallens fotbollsplaner. Kajor, talgoxar och blåmesar visade sig också. Men ingen turkduva.

I Pilparken kunde några grönfinkar studeras. Den gula vingkanten och den grova näbben är bra kännetecken. En tacksam trädkrypare klättrade i Lagaåns alar. Även en ringduva visade sig. Gräsänder höll som vanligt till i ån.

Gråhäger foto Conny Christensen

Efter elverket där arbeten pågick kom 3 skarvar förbiflygande. Vi såg dem inte slå ner i ån men det gjorde de säkerligen. Fler gräsänder och på tillbakavägen hittades en kniphona vid bananbron. En häger hade problem att hitta ett ostört ställe att fiska. Några enstaka gärdsmygar och koltrastar hittades.

Gärdsmyg foto Hans-Gösta Pettersson

18 arter hittades. Morgonvandringen avslutades med en kopp kaffe på Storgatans kaffé.

Krister Wahlström