Vi blev inte över 50 personer i dessa Corona tider men väl 17 sugna skådare. Vi vandrade ner mot Villagatan och Ljungsätersbron som nu åter är öppen efter översvämningen. Vid Villagatan kunde alla studera ett par turkduvor som visade upp sig fint i en trädgård. Ytterligare 2 turkduvor satt i träden runt om.

Turkduva foto: Hans-Gösta Pettersson

I Lagaån som nu åter börjar likna sig själv höll flera skrattmåsar till bland gräsänderna. Den långstannande bläsandshanen visade sig fint. Helt plötsligt kommer en kungsfiskare och flyger förbi. Tyvärr hinner inte alla se den. Vi letade i kanten av ån under resten av promenaden utan att återfinna den. Kungsfiskaren är svår, som en liten ädelstensfärgad projektil. Även två större hackspettar sågs vid bron. Nedanför Elverket sågs en forsärla, den första för året för de flesta. I träden runt ån spelade ringduvor och flera bofinkar. Flera talgoxar, blåmesar , kajor, kråkor, skator och starar antecknades. Nötväckan lät höra sig flitigt.

Skrattmås foto: Conny Christensen

Ovanför Elverket fanns än mer skrattmåsar och några fiskmåsar. Koltrast och björktrast hittades och någon enstaka pilfink. Vid Replösa flög tyvärr gransångaren över till fel sida ån. Stefan lyckades dock höra den sjunga några gånger men när vi anlände till Koloniområdet var den tyst. Rödhaken sjöng och över Järnvägsbron flög en röd glada. Storskarvarna har hittat ett nytt träd ute i ån, två stycken torkade vingarna mellan Järnvägsbron och Ågårdsbron. En kniphona kunde studeras fint från Järnvägsbron. Vid Koloniområdet hittades en smygande gärdsmyg. Då och då flög tamduvor förbi, det är samma art som stadsduvor.

Sammanlagt hittade vi 27 fågelarter på denna fina vandring.

Krister Wahlström