3 aug  är det som vanligt onsdagsvandring längs ån. Samling 8.00 på salutorget. Krister guidar.

27 aug  Exkursion till Getterön. Anmälan till Bengt  070-8123154. Läs mer i Tetrix eller här.