Denna afton var vi på ett möte om Nässjöns framtid som hölls av Ljungby kommun. Förutom Fågelklubben var Kösens Fiskevårdsomåde och många markägare inbjudna. Vi var säkert ett 40-tal personer.

Ljungby kommun har fått  650 000 kronor från LONA, vilket styrs av Naturvårdsverket. För dessa pengar har Jens Morin, Harlösa (jobbar för Naturcentrum) gjort en utredning om möjligheterna att återskapa lite vatten i Nässjön.

Vi har tidigare varit väldigt negativa om det skall bli en restaurering av Nässjön. Mycket prat men lite verkstad.  Men efter detta möte känns det faktiskt bättre. Jens (som är bördig från Vislanda) har gjort en grundlig utredning och presenterade sitt arbete på ett mycket positivt sätt.

Det är många rundor kring denna sjö. Dels finns här kanske 100 ägare med varsin lott i sjön. Dels verkar det bara finnas sjösäkningsföretag till mitten av sjön. Om Jens arbete stämmer är sjön idag sänkt under de måttangivelser som finns för sjösäkningsföretaget i norra delen av sjön.

Flera markägare var naturligtvis frågande vad som händer med deras mark om sjöns vattenyta höjs. Men ändå var stämningen på mötet inte totalt negativt.

Vi skall vara medvetna om det är en lång process att återskapa Nässjön. Detta är bara början och vem vet kanske även slutet. Men det är många mål som samverkar. Vattenkvalitet, bromsa koldioxiden från dikade våtmarker och skapa ett fint våtmarksområde alldeles i Ljungbys närhet.

Vi får se vad som händer.

Krister Wahlström och Fredrik Svensson