Klockan 18.30 samlades 10 av klubbens medlemmar utanför klubblokalen för att åka på kvällsexkursion till Ljungasjön och Lillsjön.

Vi började skådandet vid de översvämmade åkrarna söder om Ljungasjön. Störst uppmärksamhet väckte den gravand som rastade här men även två brushannar i praktdräkt var uppskattade. I övrigt sågs här 6 grönbenor, 4 rödbenor och 2 par tranor, Stora flockar med björktrast, starar och ringduvor födosökte på det nyharvade fältet.

Vi fortsatte sedan till Ljungasjöns fågeltorn. Här såg vi bl a 2 rödbenor, 15 krickor, 4 knipor, 80 skrattmåsar, 1 röd glada och en sträckande blå kärrhökshona. När vi kom tillbaka till bilarna för att fortsätta till Lillsjön fick vi se tre älgar som betade på fältet söder om parkeringen.

Enkelbeckasin

Strax före Lillsjön såg vi en flock på minst 25 dovhjortar som passerade vägen framför oss. Taltrast, koltrast och rödhake inledde kvällens konsert. Solnedgången var magisk och vinden hade mojnat helt. Under kvällen såg eller hörde vi bl a cirka 10 observationer av morkulla, 5 – 10 spelande enkelbeckasiner, 2 grönbenor, 1 vattenrall, 1 kattuggla, 1 skogssnäppa och en sångsvan. Klockan 21.45 hördes äntligen dvärgbeckasinen. Strax efter klockan 22.00 bröt vi upp och startade hemfärden. Alla hörde eller såg väl inte allt men i det stora hela var nog alla nöjda med kvällen.

Kerstin Karlsson

Dvargbeckasin
Dvargbeckasin foto: Rolf Nilsson