Jag var vid Huliesjön häromdagen och upptäckte när jag tittade i ”loggboken” att ingen hade varit där sedan den 3 december. Jag hade för mig att jag hade sett i artportalen att det fanns observationer från Huliesjön. När jag kom hem kollade jag därför i artportalen och såg att det hade varit besök i tornet hela 20 dagar under den här perioden.

Jag tycker det är synd att vi bryter en 50-årig tradition att skriva in vad vi sett i ”loggboken”. Jag har själv låtit bli att anteckna ibland när jag inte har sett något speciellt. Man kanske tycker det är onödigt att skriva här också när man ändå skriver in observationerna i artportalen, men jag tycker det är viktigt att vi visar att det är aktivitet i tornet. Ser det övergivet ut är det lätt att det börjar bli förstörelse där. Det är också trevligt för alla besökare att kunna se vad som har setts. Alla använder ju inte artportalen. Det är också viktigt att vi visar att tornet används regelbundet. Vi får ju kommunalt bidrag till underhållet.

Alla loggböcker är sparade och vi funderar på att lämna in dem för förvaring någonstans. Jag tycker också att vi skall bli lite flitigare på att skriva in vad vi ser i obsboken på klubbens hemsida.

Roger Karlsson