Under tiden 25 januari – 14 mars 2004 observerades en gråspett vid ett fågelbord öster om Lidhult. Fågeln besökte fågelbordet ett par gånger per dag. Gårdens ägare kontaktade en medlem i Ljungby Fågelklubb. Då vi visste att en stationär gråspett skulle vara intressant för många skådare, frågade vi markägaren om vi kunde larma ut fågeln på club 300:as larmsystem men han tyckte att den skulle få vara ifred under vistelsen hos dem. Platsen var också olämplig för att ta emot många skådare. Gården låg så belägen att allmän väg slutade där. Den enda plats man kunde se gråspetten ifrån utan att störa den, var från familjens vardagsrum. Naturligtvis rättade vi oss efter familjens vädjan om att inte larma ut fågeln. Vi var i alla fall några från klubben som fick se gråspetten från första parkett och vi tackar gårdens ägare för att de tog kontakt med oss. Vi hoppas kunna hälsa alla välkomna nästa gång det dyker upp en raritet i våra trakter. Vi har ju de senaste åren kunnat bjuda in till ett par häftiga drag (stentrast i Agunnaryd och medelhavsstenskvätta i Ljungby).

Roger Karlsson