Nu till helgen är det traditionella ”Vinterfåglar inpå knuten” anordnat av Birdlife Sverige. Räkna fåglarna i din omedelbara närhet någon gång under fredag – måndag.

Se närmare under www.vinterfaglar.se .

Nästa helg har vi i klubben Vinterfågelrally. Du tävlar i lag och noterar alla arter ni ser mellan 08.00 – 14.00 lördag 4 februari.

Se närmare i programmet i Tetrix eller på hemsidan www.tetrix.se 

Tidskriften Tetrix kommer i början av nästa vecka och samtidigt presenteras programmet på hemsidan.