Vi var 6 av klubbens medlemmar som samlades vid Kånna högar för att se vilka fjärilar lokalen hade att bjuda på. Vi som skulle leda exkursionen var inte alltför optimistiska då det varit väldigt ont om fjärilar under hela våren. Vädret var dock perfekt men något större antal fjärilar såg vi inte. Det blev i alla fall lite att jobba med för de som hade kameror med sig. Det började direkt med att vi fick se två mindre guldvingar och en smultronvisslare på samma gravkulle. Under förmiddagen såg vi ytterligare 11 mindre guldvingar. Vi såg dessutom 2 storfläckiga pärlemorfjärilar, 3 rapsfjärilar och 1 aurorafjäril. Vi såg även ett par dagflygande nattfjärilar. En allmän purpurmätare och ett gulbrokigt slåtterfly.

Roger Karlsson