Vilken fantastisk vårexkursion till Södra Ljunga i lördags . Massor med gäss i alla varianterna samt trana ,tofsvipa och sånglärka.  Många deltagare i det fina vädret.

Årsmötet äger rum på Campus/Garvaren, sal Electrolux kl 18.30.

Stadgeenliga ärenden kommer att behandlas men räds inte att komma eftersom ingen som inte tidigare kontaktats av valberedningen kommer att väljas till något uppdrag.

Efter årsmötet visar Henrik Strandberg naturbilder.

Med vårhälsningar

Rolf