Tyvärr blev exkursionen till Halmstad/Grötvik 26/8 inställd pga dåligt väder och ingen ringmärkning.

Nu får du en nu chans.

Bengt lovar att samordna och guida en exkursion till Grötvik lördag 7 oktober:

Samling för samåkning 7.00 vid klubblokalen. Ta med fika för halvdag.

Anmälan senast 2 okt till Bengt Tel 070-812 31 54