Onsdag 6 sept. Kristers Vandring längs ån. Samling 8.00 vid Salutorget (om det fortfarande heter så).

Torsdag 7 sept. Kvällexkursion till Össlöv. Emil guidar.  Samling vid klubblokalen 18.00.

Resten av månaden ägnar vi oss åt flyttfågelskådning. Speciellt Öland får många besökare.