Lördagens exkursion till Grötvik flyttas till söndag 8/10 pga dåligt väder imorgon. Avresa 7.00 .

Om du vill åka med och inte tidigare anmält dig så gör det direkt till Bengt  tel 070-812 31 54.

Vänligen

Rolf