Onsdag 3 maj är det Onsdagsvandring längs ån. Start 8.00 från Salutorget.

Lördag 13 maj Exkursion till östra Skåne. Troligen med minibuss.

Anmälan till Bengt 070-812 31 54 senast 6 maj.

Vänligen

Rolf