Nu går vi så sakta in i höstprogrammet.

Onsdag 2 augusti: Onsdagsvandring längs ån med Krister. Samling 8.00 vid  salutorget.

Lördag 26 augusti Exkursion till Grötvik/Halmstad

Vi tittar på sträckande och rastande fåglar. Medtag fika för halvdag.

Anmälan senast 20/8 till Bengt 070-812 31 54. Då får du besked om avresetid och samlingsplats.

Vänligen

Rolf