Vi samlades vid klubblokalen kl 08.00 på lördagsmorgonen. För att åka ut till Södra ljunga och se vad vi kunde hitta några vårfåglar. Första stoppet blev sommarsäte där vi hittade lä i den kalla nordvästvinden. Det var en hel del gäss i rörelse. Vi såg bl.à bläsgås ,vitkindad gås,sparvhök och flera sånglärkor, starar och tofsvipor. Sedan fortsatte vi till åkrarna norr om ljungasjön där det rastade gäss och sångsvanar. Två tranor gick och födosökte. Totalt såg vi 29 arter. Vi var 13 deltagare.

Foto: Conny Christensen

M.v.h. Anders Carlsson.