Vid samlingen i lördags visade det sig att exkursionen till Halmstad inte skulle bestå av så värst många medlemmar. Det var blott Inger som stod där och väntade. Hur som så gav vi oss av västerut och Trönninge ängar som första stopp i sikte.

Väl framkomna fick vi se en hel del fåglar, dessvärre så var inte de svarthuvade måsarna synliga där. Men backsvalor, skärfläckor, skedänder och många skrattmåsar samt många andra arter gjorde att dagens artlista fylldes på bra.

Efter att kaffe och macka hade intagits gick resan vidare mot Larssons våtmark. Tyvärr var det rejält blåsigt där så skådandet var näst intill omöjligt vilket gjorde att vi beslutade oss för ett besök i Påarps strand för att söka lä bland tallarna där. Där var inte särskilt mycket fågel där men några trutar, storskarvar och ejdrar noterades i vart fall.

Färden fortsatte sedan mot Klarningen i hopp om att få syn på en rödspov som hade larmats ut där tidigare. Antingen var fågeln borta eller så var det den hårda blåsten som var orsaken till att vi inte fick se fågeln.

Ett sista stopp innan hemfärden blev det vid Skottorps slott. Det blev ett lyckat stopp med några riktigt fina gråhakedoppingar bland annat som simmade lugnt i dammarna där.

I höjd med Skeen så noterades exkursionens 54.e art, en korp och fullbordade därmed dagens lista.

Vid penna och kamera, Ulf.