10 deltagare från klubben deltog i exkursionen och såg ca 40 arter.