OBS!

Kallelse till årsmöte meddelades via Tetrix och vi flaggade för att det kunde ske förändringar pga pandemin.

Fortfarande gäller enligt regeringen att max 8 personer får samlas. Gäller både inomhus och utomhus.

Ljungby kommun, Kultur och fritid, har i utskick till kommunens föreningar tolkat reglerna så:  Föreningar bör hålla årsmöte på tid enligt stadgar.  Årsmöte bör hållas digitalt. Endast mycket små föreningar kan samlas fysiskt.

På styrelsemöte igår, digitalt via Zoom, beslutade vi :

Årsmötet i Ljungby fågelklubb hålls på planerad tid torsdag 25 februari kl 18.30. Våra stadgar säger att årsmötet ska hållas senast siste februari.

Mötet hålls digitalt via Zoom. Du behöver dator eller läsplatta med kamera och ljud.

För att få ut inbjudan med koder och information måste vi ha din anmälan senast söndag 21 februari.

Anmäl dig till 037212805@telia.com och ange namn, e-postadress och telefonnummer.

Om du inte har möjlighet att delta via Zoom kan du få ut Verksamhetsberättelse och möjlighet att komma med synpunkter. Anmäl dig på e-postadressen ovan.

Vänligen

Rolf